-----------------------------
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 อาคารพิมล กลกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.0-4332-8983 โทรสาร. 0-4320-2408
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ